Garantujemo

   Pisana garancija godinu dana ili 10000km koja obuhvata motor ( bez   pratećih agregata ) i menjač. Garantujemo tehničku ispravnost vozila, poreklo vozila  i da vozila nisu havarisana. 

Uvoz je isključivo iz Francuske, u pitanju su vozila sa lizinga, održavana redovno, u ovlaštenim servisima.
 

Za svako prodato vozilo:
- garancija na kilometražu

- besplatan tehnički pregled 


Dozvoljavamo sve vrste provera tehničke ispravnosti vozila i uvozne dokumentacije.

 

KREDITI
 
Posebna pogodnost je kupovina automobila na kredit ili lizing (odnosi se isključuvo na vozila u čijem opisu stoji mogućnost kreditiranja). U proteklih 19,5 godina, uspešno su realizovani krediti i lizng ugovori preko većine banaka i lizing kuća u Srbiji.
Od nas možete dobiti profakturu za izabrano vozilo, sa kojom odlazite u Vašu banku ili izabranu lizing kuću. Ako ste ispunili sve potrebne uslove koje od vas banka ili lizing kuća zahteva, banka ili lizing kuća nama prebacuje novac za vozilo, a Vas zadužuje za odgovarajuće rate.
 
POSEBNA PONUDA jesu krediti za kupovinu naših vozila, a u saradnji sa CREDIT AGRICOLE i OTP bankom. 
 
CREDIT AGRICOLE BESKAMATNI KREDIT: moguće je aplicirati za kredit u iznosu do 3000 Eura, sa rokom otplate do 42 meseca, sa ZAISTA kamatnom stopom od 0% !!! Nije neophodno prebacivanje ličnog dohotka u CA banku, nema troškova obrade kredita, nije potrebno kasko osiguranje, nema skrivenih troškova.
U slučaju kada se kompletna procedura sprovodi u našim prostorijama (bez odlaska u Banku), ne plaća se ni mesečno održavanje namenskog računa ( cca 250 din. mesečno ), ne plaća se menica ( 50 din. ), niti trošak provere u Kreditnom Birou ( 265 din ). 
Primer: auto koji želite košta 5000 Evra, učešće jeste 2000 Evra, kreditirana suma je 3000 Evra. Kredit bez kamate znači da se zaduženje od 3000 deli na 42 jednake rate od po 71.43 Evra, koje uplaćujete po srednjem kursu NBS, 5. ili 20. dana u mesecu, 42 meseca x 71.4 = 3000 Evra.
Kupci koji žele veći kreditirani iznos i/ili duži period otplate, a kreditno su sposobni za to, mogu aplicirati i za drugačiju kombinaciju sume/perioda, gde postoji kamata i iznosi samo oko 11% zbirno na trogodišnjem nivou.
Primer 1: vozilo košta 10800 Eura, učešće 4050 Eura, kreditirana suma 7500 Eura, 36 rata po 209 Eura, ukupna kamata za sve 3 godine kreditiranja jeste svega 750 eura ( pridodata osnovnoj sumi, tako da i ona ulazi u otplatu ). Dakle, zadužujete se 6750 Eura, a vraćate 750 Eura više, kroz rate: cca 11% više, za sve 3 tri godine ukupno. Potreban prosek plate za stalno zaposlenog klijenta jeste 418 Eura, za navedeni primer.
Primer 2: cena vozila je 6500 Eura, učešće 2000 Eura, kreditirana suma 5300 Eura, 60 rata po 119 Eura, ukupna kamata za svih 5 godina kreditiranja iznosi 800 Eura (pridodaje se osnovnoj sumi, tako da i ona ulazi u otplatu). Dakle, zaduženje je 4500 Evra, a vraća se 800 Evra više, kroz rate : cca 17% više, za svih 5 godina ukupno. Potreban prosek zarade stalno zaposlenog klijenta iznosi 238 Eura, za navedeni primer.
 
CREDIT AGRICOLE DINARSKI KREDIT BEZ NEOPHODNOG UČEŠĆA, SA FIKSNOM RATOM:  
Za ovaj tip kredita, neophodno je da klijent izvrši prenos zarade u CA Banku, a trošak obrade kredita iznosi 1%, jednokratno. 
Primer 1. : Cena vozila sa troškom obrade 350000+3500 din, učešće 0 din, rok otplate 42 meseca, a iznos fiksne rate 9403 dinara. 
Primer 2. : Ako vozilo košta 850000 din, trošak obrade iznosi 8500 din, učešće je 0 din, za rok otplate 6 godina, dok bi fiksna mesečna rata bila 14451 din. 
 
Ukoliko imate nedoumice, ili bilo kakva pitanja u vezi ovih kredita, slobodno nam se obratite.